Kimyasallar / Deep Blue Sıvı Çökeltici

Deep Blue Sıvı Çökeltici

Havuz filtresinin arıtamadığı küçük partiküllerin topaklanarak dibe çökmesi veya filtreye takılarak sudan temizlenmesini sağlayan sıvı tip havuz kimyasalıdır.

Şoklama amaçlı kullanım: Her 100 m3 havuz suyu için 2 lt.
Periyodik kullanım: Her 100 m3 havuz suyu için günde 0,5 lt.